Mapa
dla pielgrzyma

50.8118,19.09646|50.81176,19.09609|50.81168,19.09531|50.81248,19.09568|50.81289,19.09562|50.81365,19.09556|50.81332,19.09679|50.81328,19.09761|50.81348,19.09844

Bazylika

Kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wybudowany został na początku XV wieku. Początkowo była to trzyprzęsłowa budowla jednonawowa, z dwuprzęsłowym wydłużonym prezbiterium. Po prawej stronie od zachodniego wejścia do kościoła, przy północnej ścianie nawy usytuowana była pierwotna wieża. Zarówno kościół, jak i fundowana wcześniej, bo pod koniec XIV wieku, przez króla Władysława Jagiełłę, kaplica Matki Bożej, mieszcząca Cudowny Obraz, połączona była z krużgankiem pierwotnego założenia klasztornego. Krużganek zaś połączony był z kościołem. Pomiędzy kościołem a kaplicą Matki Bożej znajdowała się pierwotna kaplica św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Patriarchy Zakonu Paulinów, zaś na wschód od niej zakrystia. Na piętrze krużganku klasztornego umieszczone było dormitorium zakonników.

Ten typ architektonicznego założenia klasztornego przejęli paulini z Węgier, skąd przybyli na Jasną Górę w 1382 r. W drugiej połowie XV wieku, ten jednonawowy początkowo kościół został rozbudowany, dobudowano trójnawowy korpus, tak że wcześniejsza jednonawowa budowla stała się wydłużonym prezbiterium. Kościół posiadał wyposażenie, na które składał się zespół ołtarzy, z ołtarzem głównym wykonanym w stylu manieryzmu, jak też i z organów. Niestety to wyposażenie zmieniające się na przestrzeni wieków, w swej różnorodności stylów spłonęło w czasie pożaru w roku 1690. Obecna bazylika jest monumentalnym dziełem sztuki barokowej, powstałym w latach 1692-1695 i 1706-1728. Sklepienia nawy głównej, prezbiterium, oraz naw bocznych pokrywają freski Karola Dankwarta z końca XVII wieku. Otacza je wspaniała dekoracja stiukowa. Tematyka malowideł w prezbiterium nawiązuje do tytułu kościoła, jakim jest historia znalezienia i tryumfu Krzyża Świętego. W nawie głównej i nawach bocznych malowidła przedstawiają chwałę Maryi i Jej cnoty. Ołtarz główny przedstawia scenę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kompozycyjnie podzielony jest na dwie strefy. W centralnym miejscu znajduje się scena Wniebowzięcia, Maryja uniesiona jest do nieba, u góry zaś Trójca Święta czekająca z koroną chwały. Całość utrzymana jest w stylu baroku, niezwykle dynamicznego. Nad głównym ołtarzem wisi srebrna lampa ufundowana przez królową Marię Sobieską`` Marysieńkę``. Do południowej nawy bocznej przylegają trzy XVII- wieczne kaplice: św. Pawła Pierwszego Pustelnika /zwana też kaplicą Denhoffów/, oraz dwupoziomowa kaplica, u góry Najświętszego Serca Pana Jezusa, dolna Świętych Relikwi. Do bazyliki prowadzi wejście przez XVII-wieczną kruchtę pod wieżą, w której znajduje się kaplica św. Antoniego Padewskiego. W bazylice znajdują się wspaniałe duże organy, posiadające 105 głosów. Stół gry ma 4 manuały. Szafa organowa jest rekonstrukcją XVIII- wiecznych organów, same zaś organy pochodzą z 1956 roku.

Kaplica Matki Bożej

Otoczony szczególnym kultem Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej był ośrodkiem, wokół którego rozbudowano zespół obiektów sakralnych. Pierwotnie Obraz został umieszczony w drewnianym kościółku, który Paulini otrzymali w 1382 r. z rąk księcia Władysława Opolczyka. W latach 1642 - 1644 dołączono do gotyckiej kaplicy trójnawową budowlę barokową, typową dla polskiej architektury z przełomu okresu manieryzmu i baroku, często określaną jako styl lubelski. Dziś zalicza się ją do czołowych dzieł polskiego budownictwa doby kontrreformacji.

Wśród pięciu ołtarzy tej części Kaplicy na szczególną uwagę zasługuje ołtarz Jezusa ukrzyżowanego z cennym krucyfiksem z końca XV w., wykonanym w szkole Wita Stwosza. Ściany tej części Kaplicy pokryte są licznymi wotami, będącymi świadectwem wdzięczności za cuda i łaski otrzymane za pośrednictwem Matki Bożej. Wkrótce jednak kościół ten okazał się niewystarczający dla potrzeb miejsca pielgrzymkowego, jakim szybko stała się Jasna Góra. Dlatego też już za panowania króla Władysława Jagiełły, przy wydatnej pomocy jego żony, św. Jadwigi, zbudowano gotycką kaplicę, stanowiącą obecnie prezbiterium, oddzielone od reszty świątyni kratą gdańską z 1644 roku. W prezbiterium znajduje się hebanowy ołtarz barokowy ze srebrną bogatą dekoracją rzeźbiarską z 1650 r., ufundowany przez wielkiego kanclerza koronnego Jerzego Ossolińskiego. Srebrna zasłona, która zakrywa Cudowny Wizerunek, pochodzi z 1673 roku.

Trzecia część Kaplicy została dobudowana w 1929 r. na miejscu XVIII-wiecznego przedsionka. Filary i ściany tej trójnawowej budowli obłożone są ryngrafami i tablicami wotywnymi, głównie żołnierzy polskich ze wszystkich frontów świata oraz męczenników poległych w walce o wolną Polskę w okresie komunizmu. W niszy lewej ściany umieszczona jest urna z prochami Ojca Augustyna Kordeckiego - bohaterskiego obrońcy Jasnej Góry. Kaplica Matki Bożej jest sercem Jasnej Góry, szczególnym miejscem Eucharystii, modlitwy, sakramentu pojednania, duchowych przeżyć i nawróceń.

Sala rycerska

Nad wejściem do sali obok figury Matki Boskiej Bolesnej wiszą 300-letnie lustra z kryształowego szkła, które kiedyś były ozdobą głównego ołtarza Kaplicy Matki Bożej. Założona na planie wydłużonego prostokąta, nakryta barokowym sklepieniem z lunetami, była w pierwotnym zamiarze reprezentacyjnym salonem, w rodzaju sali dysput konwentu, jego zebrań, kapituł oraz uroczystości, na które zapraszano znakomitych gości, którymi byli panujący, oraz różni dostojnicy kościelni i świeccy. W tym czasie nazywana była Salą Dysput Teologicznych. Nazwa ta charakteryzuje jej podstawowe przeznaczenie – z racji wielkich uroczystości, tak religijnych, jak i wewnętrznych, zakonnych, zbierali się tutaj zakonnicy i zaproszeni goście, aby wysłuchać wykładów z zakresu filozofii, teologii, Pisma św., prawa kanonicznego, oraz teologii życia wewnętrznego.  W 1936 r. odbył się w tym pomieszczeniu I Synod Plenarny Episkopatu Polski, na który przybył legat papieski abp. Lorenzo Lauri.

Dzisiaj Sala Rycerska służy pielgrzymom. Odbywają się tu różne spotkania i koncerty muzyczne. Więcej informacji znajduje się na stronach Jasnogórskiego Skarbca Narodu - www.skarbyjasnejgory.pl

Arsenał

Znajdujący się w samym centrum Jasnej Góry budynek Arsenału wyróżnia dekoracja ponad drzwiami prowadzącymi do głównej sali. Dekoracja ta, rzeźbiona w tynku, przedstawia wielkich rozmiarów Orła Białego, który siedzi na jednej z trzech wielkich kul armatnich, obok widoczne są działa oraz insygnia wojskowe – sztandary, wreszcie bębny przynależne do wojskowej orkiestry. Skąd taka niezwykła dekoracja na elewacji budynku w sanktuarium religijnym??? Wyjaśnienie obecności Arsenału i symboli wojskowych w tym miejscu przynoszą dzieje Jasnej Góry. Klasztor paulinów zawsze narażony był na niebezpieczeństwo. Jeden z najważniejszych epizodów z dziejów cudownego obrazu Matki Bożej to napaść husytów na klasztor i profanacja wizerunku, jaka miała miejsce w 1430 roku. Tak więc były powody do niepokoju i do troski o bezpieczeństwo obrazu, pielgrzymów i mieszkających tu zakonników. Zagrożenie wzrastało wraz z coraz większą sławą miejsca i zasobnością skarbca. Klasztor znajdował się stosunkowo niedaleko granicy państwa i w czasie wojny mógł się stać celem dla wrogów.

Trudno się więc dziwić, że w religijnym sanktuarium potrzebny był arsenał z bronią, amunicją itp. Budynek Arsenału wzniesiono w 2. połowie XVII wieku. W dolnej kondygnacji mieści on zachowaną do dziś wielką sklepioną salę. Na fasadzie znalazły się symbole niepodległej Polski i elementy uzbrojenia. Dekorację tę zniszczono w czasie zaborów, gdy w klasztorze stacjonowały wojska rosyjskie, a odtworzono ją na początku XX wieku. Sala Arsenału przypomina salę jasnogórskiego Skarbca i bardzo dobrze nadaje się na cele ekspozycyjne.

Wieża

Ponad jasnogórskim zespołem architektonicznym góruje wysoka, bardzo wysmukła wieża, do niedawna najwyższa w Polsce /obecnie najwyższa w sanktuarium Maryjnym w Licheniu – 141 m./, ma 106 m. i 30 cm wysokości. Obecna wieża, piąta w historii sanktuarium, w dolnej części pochodzi z 1714 r., natomiast jej szczyt pochodzi z początku XX wieku. Całość jest niezwykle spójna i nosi cechy baroku. Nad pierwszą kondygnacją umieszczony jest zegar, który posiada tzw. Carllion, czyli Kuranty, 36 dzwonów i dzwonków, które co kwadrans wygrywają melodie pieśni maryjnych, w innych okresach roku liturgicznego także kolędy i pieśni wielkanocne. Na narożnikach środkowej kondygnacji ustawione są 4 figury: św. Pawła Pierwszego Pustelnika, św. Floriana, św. Kazimierza, i św. Jadwigi Królowej. Najwyższą, piąta kondygnację, na którą prowadzi 516 stopni, zdobią posagi doktorów kościoła: św. Leona Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Augustyna i św. Ambrożego. Iglicę wieży wieńczy kruk z bochenkiem chleba w dziobie, oraz metalowa chorągiewka z monogramem imienia Najświętszej Maryi Panny, a najwyżej znajduje się krzyż, którego palące się w nocy lampy są symbolem światła i mocy płynącej z tego świętego miejsca. W 2000 roku wieża została całkowicie odrestaurowana.

Muzeum 600-lecia

Spora część prezentowanych zabytków poświęcona jest działalności artystycznej jasnogórskich paulinów w XVII i XVIII wieku. W centralnej gablocie umieszczone są trzy, z pośród ośmiu, sukienek zdobiących Cudowny Obraz Matki Bożej. Na szczególną uwagę zasługują dokumenty fundacyjne klasztoru: księcia Władysława Opolczyka z 1382 r. oraz króla Władysława Jagiełły z 1393 r. Unikalne są też wota więźniów z obozów koncentracyjnych Dachau i Oświęcimia. Muzeum posiada również bogatą kolekcję instrumentów muzycznych Kapeli Jasnogórskiej powstałej w XVII wieku i uświetniającej muzyką liturgię sprawowaną w sanktuarium. Instrumenty dęte tej kapeli są  wykorzystywane i używane do dziś podczas ceremonii odsłonięcia i zasłonięcia Cudownego Obrazu. Więcej informacji znajduje się na stronach Jasnogórskiego Skarbca Narodu - www.skarbyjasnejgory.pl

Plac przed Szczytem

Plac przed Szczytem to miejsce ważnych uroczystości, zebrań i spotkań z Pielgrzymami, znajduję się tam figura Niepokalanej.

Z ważnych uroczystości odbywających się na placu wymienić można np. Hołd z białych kwiatów i akt zawierzenia Kościoła, Papieża oraz Polski Matce Bożej, czy ważne Msze Święte.

Bastion Św. Rocha

Bastion Św. Rocha stanowi część składową twierdzy jasnogórskiej i został wzniesiony w latach 1624-1639 i rozbudowany pomiędzy 1678 a 1681 rokiem, kiedy to pierwotny, mniejszy bastion obudowano nieco większym, pozostałą przestrzeń zasypując gruzem i ziemią.

Bastion Św. Rocha jest od 1991 roku systematycznie konserwowany, co doprowadziło do usunięcia późniejszych nawarstwień i odsłonięcia oryginalnych murów pamiętających sławne oblężenie szwedzkie Jasnej Góry w czasie „potopu” w listopadzie i grudniu 1655 roku.Obecnie otwarta jest centralna przestrzeń wnętrza bastionu, pierwsza z planowanych części stałej aranżacji nowego Skarbca.

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa - znajdująca się w parku klasztornym, który otacza z trzech stron mury Sanktuarium (dawne fosy fortecy), zbudowana w latach 1900-1913 według projektu Stefana Szyllera. Odlane w brązie figury 14 stacji są dziełem rzeźbiarza Piusa Welońskiego.

Tradycją jasnogórskich pielgrzymek jest odprawane tu nabożeństwo drogi krzyżowej. Często widać pielgrzymów, którzy przechodzą od jednej stacji do drugiej na kolanach. Fenomen nieustannie trwającej drogi krzyżowej na wałach Jasnej Góry jest jednym z najbardziej charakterystycznych rysów chrystocentrycznych tego maryjnego sanktuarium.

Skarbiec

W latach 1649-53 wzniesiono nad zakrystią specjalne pomieszczenie pełniące funkcję skarbca. Jego obecny wystrój pochodzi z początku XX wieku, i jest dziełem architekta Adolfa Szyszko-Bohusza. W skarbcu zgromadzone są dary zwane, wotami, o różnym charakterze i wymowie. Obok eksponatów o wielkiej wartości artystycznej, jak monstrancje, kielichy, czy biżuteria, znajdują się inne, mające walor pamiątkowy i uczuciowy, zawierające cząstkę ludzkiego życia; cierpienia, radości, doznanych łask. 
Do tych ostatnich należą na przykład dary więźniów obozów zagłady, zesłańców, internowanych przez systemy totalitarne. Wszystkie te wota, bez względu na ich wartość materialną mówią nie tyle o zamożności ofiarodawców, ile o wdzięczności ich serc. Skarbiec jest przede wszystkim symbolem wiary pokoleń, które przez ponad sześć wieków składały dary Jasnogórskiej Pani. Najstarsze pamiątki sięgają XIV wieku, a jego najwspanialszy okres rozwoju przypada na koniec XVII i pierwszą połowę XVIII wieku. 
Pomimo wojen i ponad stuletniej niewoli narodowej większa część wotów zachowała się do czasów współczesnych. Na początku XVII wieku paulini założyli księgi inwentarzowe, do których wpisywane są, aż do czasów obecnych, wszystkie ofiarowane przedmioty. 
Tak więc już w drugiej połowie XVII wieku skarbiec stał się muzeum artystycznych wyrobów złotniczych, tkackich, jubilerskich i płatnerskich.

Golgota Jasnogórska

Dzieło wotywne - 18 obrazów Jerzego Dudy Gracza stanowiących Golgotę Jasnogórską umieszczone zostało w przestrzeni zamkniętej - na górnej kondygnacji wejściowej części kaplicy Matki Bożej, tzw. przybudówki, przeprojektowanej w latach 1929-1933.

Jerzy Duda Gracz pozostaje w swojej "Golgocie Jasnogórskiej" w pewien sposób wierny ideałom poetycko pojętego realizmu - prawda, że specyficznie rozumianego, pełnego elementów groteski, przerysowanego i oscylującego chwilami w stronę karykatury. Duda Gracz bowiem zawsze przedstawia świat realnych ludzi: nieco zdeformowanych, brzydkich, gorszych, śmiesznych lub żałosnych. Na tle tego dziwacznego tłumu postaci współczesnych i historycznych, codziennych i świątecznych, typowych i wyjątkowych artysta ustawia cierpiącego, jakże ludzkiego Chrystusa, pozbawionego powabu, upokorzonego i zwycięskiego zarazem: Jezusa, do którego każdy z nas może zbliżyć się ze swoim cierpieniem bez obawy odrzucenia.

Jerzy Duda Gracz na stosunkowo małej przestrzeni osiemnastu tablic mnoży ilość wątków i postaci tak, jakby chciał na przekór tym wszystkim nowoczesnym tendencjom powrócić do średniowiecza. Czy to świadoma decyzja?

   Na pewno nie jest to kwestia przypadku, bowiem twórca "Golgoty Jasnogórskiej" jest, tak jak przed nim wielcy twórcy gotyku, renesansu lub baroku, człowiekiem szczerze i głęboko zaangażowanym w swoją współczesność. Jerzy Duda Gracz nie jest artystą dostarczającym kościołom eleganckiej artystycznej konfekcji, lecz przede wszystkim człowiekiem myślącym i zarazem malarzem, który przeżywa świat swoich bliźnich, poczuwa się do odpowiedzialności za kształt tego świata. On nie chce uspokajać widza, dostarczając mu bezpiecznej estetycznej przyjemności. "Usiłuję obecnie - napisał artysta - dzisiaj, w epoce cywilizacji obrazkowej, pokazać i unaocznić sens Ofiary Chrystusowej... Zależy mi, aby Golgota Jasnogórska nie była historią obrazkową sprzed 2000 lat, którą z dobrym samopoczuciem (że to nie myśmy krzyżowali) sprawujemy w Wielki Piątek. Ta Golgota jest dzisiaj, teraz i tutaj, w katolickiej Polsce".

   I  właśnie dlatego Jerzy Duda Gracz posługuje się współczesnymi wątkami w sposób charakterystyczny dla sztuki dawnej: w obręb swoich kompozycji, w przestrzeń wypełnioną bohaterami Ewangelii wprowadza osoby współczesne, żyjące dziś, zarówno powszechnie znane postacie, jak i ludzi reprezentujących różne stany, profesje, charaktery. Pośród tych ludzi znajduje się i on sam - artysta. Tak jak w średniowieczu, gdy władca-mecenas, osoby z jego dworu, ale także sam malarz, portretowani w historycznych kostiumach, jak autentyczni świadkowie przypatrywali się ewangelicznym scenom i towarzyszyli Jezusowi na Golgotę, tak i dziś malarz i jemu współcześni Polacy, traktowani z pewną surowością, choć przecież oglądani okiem pełnym miłości, towarzyszą Chrystusowi w Jego męce. Jerzy Duda Gracz nie traktuje bowiem Męki jako wydarzenia historycznego, przeszłego, zamkniętego, już nieaktualnego. Męka Jezusa Chrystusa rozgrywa się tu i teraz, w każdym z nas, a jej świadkami, jeśli nie współsprawcami, jesteśmy wszyscy: pielgrzymi przybywający na Jasną Górę, paulini - opiekunowie tego miejsca i również artysta, ofiarodawca tego daru.

Kaplica Pamięci Narodu

Kaplica Pamięci Narodu znajduje się w XVII – wiecznej dzwonnicy usytuowanej pomiędzy południową ścianą bazyliki a północnym skrzydłem krużganków komunijnych. Obecnie jest to mauzoleum mieszczące narodowe relikwie u pamiątki: urny z prochami zmarłych i tych, którzy zginęli, oddając swoje życie w obronie Ojczyzny. Znajdują się też tam tablice pamięci narodowej. Mauzoleum to zostało poświecone 3 maja 1989 r. 
W  Kaplicy Pamięci Narodu znalazły miejsce urny z ziemią zroszoną krwią walczących o wolną Polskę powstańców z 1831 r. i 1863 r., i żołnierzy I wojny światowej, wojny obronnej przeciw bolszewikom w 1920 r., oraz żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej /Westerplatte, Monte Cassino, Tobruk, Narwik, Arnhem, Falaise, Kołobrzeg/. Są prochy powstańców warszawskich /1944 r./, żołnierzy Armii Krajowej, pomordowanych w hitlerowskich obozach zagłady, więzieniach, oraz w stalinowskich łagrach.
Tragiczne dzieje powojennej Polski upamiętniają urny z ziemią zroszoną krwią robotników Poznania, Radomia, Gdańska i Śląska, oraz urna z ziemią zroszoną krwią bł. księdza Jerzego Popiełuszki.

Restauracja Claromontana

Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra
Restauracja Claromontana

ul. Ks. kard. St. Wyszyńskiego 1/31
42-225 Częstochowa

tel.: +48 34 377 72 88
fax: +48 34 377 73 61
mail: herbaciarnia@jasnagora.pl

Herbaciarnia Claromontana

Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra
Herbarciarnia Claromontana

ul. Klasztorna 1
42-225 Częstochowa

tel.: +48 34 377 74 07
fax: +48 34 377 73 85

Dom pielgrzyma

Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra
Dom Pielgrzyma

ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 1/31
42-225 Częstochowa

tel.: +48 34 377 77 21
fax: +48 34 365 18 70
mail: dp@jasnagora.pl

CENNIK POKOI 2013

Doba noclegowa od godziny 15.00 do godziny 9.00
Pokój 1 osobowy z łazienką 90 PLN
Pokój 2 osobowy z łazienką 140 PLN
Pokój 3 osobowy z łazienką 150 PLN
Pokój 4 osobowy z łazienką 180 PLN
Pokój 6 osobowy z łazienką 210 PLN
Pokój 4 osobowy z prysznicem 140 PLN

Miejsce w pokoju 4 osobowym z umywalką 28 PLN
Miejsce w pokoju 4 osobowym bez umywalki 23 PLN

Parkingi

Klasztor jasnogórski dysponuje bezpłatnymi miejscami dla samochodów osobowych i autokarów na parkingach pod Jasną Górą.

Z myślą o Pielgrzymach wykonano nowoczesne parkingi od strony Domu Pielgrzyma:
- Parking nr 1 - Wjazd od ulicy ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
- Parking nr 2 - Wjazd od ulicy Klasztornej
- Parking nr 3 - Wjazd od ulicy 7 Kamienic

Nasze parkingi są bezpłatne. Można złożyć ofiarę na odbudowę Jasnej Góry.

Punkt Medyczny

Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra
Punkt Medyczny

ul. O. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

tel.: +48 34 377 72 45
fax: +48 34 377 72 00
m: klasztor@jasnagora.pl

Hale Noclegowe św. Józefa

Hale Noclegowe Św. Józefa posiadają ok. 700 miejsc nocelgowych, czynne od maja do października.